کاکتوس و من

اِل نینو

دوشنبه, ۱۴ دی ۱۳۹۴، ۰۸:۱۷ ق.ظ

اِل نینو

آب و هوای زمین را عجیب به هم ریخته

و تو

حال و هوای مرا

  • هلیا استاد

قبول!

دوشنبه, ۱۴ دی ۱۳۹۴، ۰۸:۰۸ ق.ظ

من با تو فرق دارم.. قبول!

دنیاهایمان فرق دارد.. قبول!

نمیخواهم دنیایم را تغییر دهم و یا حتی خودم را

چیزی که خواسته من است، گسترش این دنیاهاست.. مثل گسترش ابرهای کهکشانی، گاهی بعضی هاشان آنقدر یکدیگر را در بر میگیرند که تنها یک توده ی ابر باقی می ماند. یکی میشوند! بدون آنکه چیزی از دست داده باشند. تنها بدست آورده اند. 


مثل همپوشانی ابرهای کهکشانی..

  • هلیا استاد

من و کاکتوس

دوشنبه, ۱۴ دی ۱۳۹۴، ۰۸:۰۲ ق.ظ

کاکتوس جان!

من نمی گویم خار نداشته باش.

من همان تیغ ها را دوست میدارم که کاکتوست کرده...

حتی از زخمی شدن انگشتهایم نمی هراسم

نه نمی هراسم...

اما

تو

برایم دستکشی بباف...

  • هلیا استاد